Witamy

nowy

15.04 do 17.04  NAUKA ZDALNA (Klasy ITi oraz Klasa ITiż

Urządzenia techniki komputerowej
Pamięci operacyjne RAM
Pamięci ROM
Systemy operacyjne i Administrowanie systemami operacyjnymi:
rejestr
bezpieczeństwo danych windows

Eksploatacja Urządzeń Techniki Komputerowej:
ram – tabela
Pamięci operacyjne RAM

Informatyka
Proszę przygotować komputer z zainstalowanym programem dev C++.
Nauczyć się szablonu programu do wypisywania tekstu na ekran poznanego na ostatnich zajęciach.

15.04 do 17.04  NAUKA ZDALNA (Klasa II Ti)

Systemy operacyjne:
test 3 Testy całość w pliku pdf
Do przeczytania – system linux – charakterystyka

Praktyka zawodowa:
30 Konfiguracja interfejsow sieciowych
36 usługi sieciowe w Linux

Urządzenia techniki komputerowej:
klawiatury i myszy komputerowe
Drukarki

Eksploatacja Urządzeń techniki komputerowej:
naprawa dysku twardego

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
42 konfiguracja poczty
43 usługi www Linux

15.04 do 17.04  NAUKA ZDALNA (Klasa III Ti)

Systemy operacyjne:
30 Konfiguracja interfejsow sieciowych
36 usługi sieciowe w Linux
42 konfiguracja poczty
43 usługi www Linux
48 Udostepnianie Linux

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
30 Konfiguracja interfejsow sieciowych
36 usługi sieciowe w Linux
42 konfiguracja poczty
43 usługi www Linux
48 Udostepnianie Linux

****************************************************************************

06.04 do 10.07  NAUKA ZDALNA (Klasy ITi oraz Klasa ITiż)

Urządzenia techniki komputerowej
Pamięci operacyjne RAM
Pamięci ROM
Systemy operacyjne i Administrowanie systemami operacyjnymi:
rejestr
bezpieczeństwo danych windows

Eksploatacja Urządzeń Techniki Komputerowej:
ram – tabela
Pamięci operacyjne RAM

Informatyka
Proszę przygotować komputer z zainstalowanym programem dev C++.
Nauczyć się szablonu programu do wypisywania tekstu na ekran poznanego na ostatnich zajęciach.

06.04 do 10.07  NAUKA ZDALNA (Klasa II Ti)

Systemy operacyjne:
test 3 Testy całość w pliku pdf
Do przeczytania – system linux – charakterystyka

Praktyka zawodowa:
30 Konfiguracja interfejsow sieciowych
36 usługi sieciowe w Linux

Urządzenia techniki komputerowej:
klawiatury i myszy komputerowe
Drukarki

Eksploatacja Urządzeń techniki komputerowej:
naprawa dysku twardego

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
42 konfiguracja poczty
43 usługi www Linux

06.04 do 10.07  NAUKA ZDALNA (Klasa III Ti)

Systemy operacyjne:
30 Konfiguracja interfejsow sieciowych
36 usługi sieciowe w Linux
42 konfiguracja poczty
43 usługi www Linux
48 Udostepnianie Linux

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
30 Konfiguracja interfejsow sieciowych
36 usługi sieciowe w Linux
42 konfiguracja poczty
43 usługi www Linux
48 Udostepnianie Linux

****************************************************************************
31.03.2020 Klasa ITiż Technikum – Urządzenia techniki komputerowej (zajęcia teoretyczne) – wideokonferencja godz: 8.30
Proszę o wcześniejsze przeczytanie lekcji - mikroprocesory
Proszę o wykonanie notatki do zeszytu – mikroprocesory odpowiedzi do zeszytu
********************************************************************

31.03.2020 Klasa ITiż Technikum – Systemy operacyjne (zajęcia teoretyczne) – wideokonferencja godz: 9.30
Proszę o przeanalizowanie zadań – jeśli jest możliwość o ich wykonanie na komputerze.

zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 zadanie 11 zadanie 12 zadanie 13 Zadanie 14 zadanie 15 Zadanie platforma 1 Zadanie platforma 2 Zadanie platforma 3 Zadanie platforma 4

*****************************************************************

31.03.2020 Klasa ITiż Technikum – Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej (zajęcia praktyczne) – wideokonferencja godz: 10.30
Ostatnio wykonywaliśmy pomiarów parametrów mikroprocesora. Czy każdy wysłał tabelę wraz z rzutami ekranowymi na maila klasowego? – tabela procesor

Proszę o przepisanie tabelki do edytora tekstu – ram – tabela
Proszę o pobranie programów:
- CPU-Z
- HWiNFO
- SIW
Będziemy wykonywali odczyt pamięci operacyjnej (kontynuacja)
***************************************************************************
31.03.2020 Klasa II Tiż Technikum – Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej (zajęcia praktyczne) – wideokonferencja godz: 12.10
Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź tylko w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych i wyślij go na maila klasowego.
- e12-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny

31.03.2020 Klasa ITiż Technikum – Administracja systemami operacyjnymi (zajęcia praktyczne) – wideokonferencja godz: 13.10
Kontynuujemy wykonywanie zadań praktycznie:
zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 zadanie 11 zadanie 12 zadanie 13 Zadanie 14 zadanie 15 Zadanie platforma 1 Zadanie platforma 2 Zadanie platforma 3 Zadanie platforma 4

30.03.2020 NAUKA ZDALNA

30.03.2020 Klasa II Technikum – Systemy operacyjne (zajęcia teoretyczne) – wideokonferencja godz: 8.00
Proszę wcześniej o rozwiązanie testów w zeszycie zrobienie zdjęcia wyników i wysłanie na pocztę. (Uwaga! Proszę zaznaczyć pytania do wideokonferencji, które mam objaśnić.
Bedę oceniał efekty w zeszycie i podczas rozmowy na wideokonferencji)

Testy całość w pliku pdf
************************************************************
30.03.2020 Klasa II Technikum – Praktyki zawodowe (zajęcia praktyczne) – wideokonferencja godz: 10.00
Bardzo proszę wcześniej o przygotowanie komputera z systemem Windows 10 wersja Pro oraz Systemem Linux Ubuntu wersja 16.04.
Po połączeniu zdalnym będziemy rozwiązywać zadania praktyczne podane poniżej, które należy wcześniej przeanalizować!.

Zadanie 1 – Linux
Zadanie 2 – Windows
Zadanie 3 – Linux
Zadanie 4 – Linux
Zadanie 5 – Linux
************************************************************
30.03.2020 Klasa I Technikum – Informatyka (zajęcia praktyczne) – wideokonferencja godz: 13.00
Przypominam, że tydzień temu należało zrobić cennik. Będę oceniał na wideokonferencji!
Na zajęciach będziemy mieli wstęp do programowania dlatego proszę przygotować komputer z przeglądarką z dostępem do internetu. Będziemy pobierali program ze strony: www.programosy.pl o nazwie dev C++

***************************************************************
30.03.2020 Klasa III Technikum – Systemy operacyjne (zajęcia teoretyczne) – wideokonferencja godz: 14.00

Bardzo proszę wcześniej o przygotowanie komputera z systemem Windows 10 wersja Pro oraz Systemem Linux Ubuntu wersja 16.04.

Zadanie domowe teoretyczne przed lekcją:
Testy całość w pliku pdf
Testy należy przed lekcją rozwiązać do zeszytu!!! jako zadanie!!!

Zadanie domowe praktyczne przed lekcją:
Przeczytać!!! i wykonać na komputerze w systemie Linux!!!
- dodawanie i usuwanie użytkowników
- dodawanie i usuwanie grup
- zmiana ustawień użytkowników
- Konfiguracja sieci (IP)
- Hasła – złożoność w Linux
- Zarządzanie hasłami w Linux

Proszę o przeczytanie i przeanalizowanie zadań praktycznych:
- e12-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny
- ee08-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny
- e13-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny
*********************************************************************

27.03.2020 Klasa II Technikum – Przedmiot Urządzenia techniki komputerowej (zajęcia teoretyczne)
Proszę o rozwiązanie testów w zeszycie zrobienie zdjęcia wyników i wysłanie na pocztę. (Uwaga! Proszę zaznaczyć pytania do wideokonferencji, które mam objaśnić.
Bedę oceniał efekty w zeszycie i podczas rozmowy na wideokonferencji)
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5

Testy całość w pliku pdf

27.03.2020 Klasa I Technikum – Systemy operacyjne (zajęcia teoretyczne)
Proszę o przeanalizowanie testów. Na wideokonferencji będziemy je rozwiązywać wspólnie razem. Bedę oceniał podczas rozmowy na wideokonferencji aktywność)
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5

Testy całość w pliku pdf

27.03.2020 Klasa I Technikum – Administrowanie systemami operacyjnymi (zajęcia praktyczne)
Będziemy na wideokonferencji wspólnie rozwiązywać zadania, które proszę wcześniej przeanalizować!
Zadanie 10
https://drive.google.com/open?id=1pcXFS3McIW2EMrR7m9M40INeAlXcBIeL

Zadanie 11
https://drive.google.com/open?id=1WqqxBAt7979zzAmf8tdoNJwFuMFBrXqL

Zadanie 12
https://drive.google.com/open?id=1UZTQM1BNXR2kke28pJRsEUt4O8fzMOOK

Zadanie 13
https://drive.google.com/open?id=1_37lA31RH24fHFkbMoYlBUCYHMSN8xYU

Zadanie 14
https://drive.google.com/open?id=1BBc28qACE7jj6iQjy9X6XdJaxNOnG2PH