Witamy

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

 MARZEC 2019

Rodzaj zajęć                                (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Termin realizacji

data

godziny (od-do)

częstotliwość

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki  04.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  07.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  11.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  14.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  18.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  21.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  25.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  28.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

Zajęcia rozwijające z informatyki 01.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  05.02.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  08.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  12.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  15.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  19.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  22.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  26.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

  29.03.2019

14.40-16.15

2 godz/tydz

Zadania dla klasy I T – Temat Ochrona Środowiska

ochrona Środowiska

Zadania dla klasy I T – Wiersz poleceń Windows

- pobierz zadanie do wykonania

- zobacz rozwiązania

Zadania wysłać (ile damy rady wykonać) na adres: e12klasa1@gmail.com
W temacie wpisać imię nazwisko autora